STARSZY SPECJALISTA W DZIALE ORGANIZACYJNYM

 

Miejsce pracy: Warszawa, 

Termin składania CV: 15 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk administracyjnych, prawnych, ekonomicznych lub pokrewnych,
 • posiada minimum 3 – letnie doświadczenie w ww. obszarach,
 • zna przepisy ustaw: o finansach publicznych, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Kodeks pracy,
 • potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami pakietu MS Office,
 • zna obsługę urządzeń biurowych,
 • jest komunikatywny, otwarty, rzetelny oraz samodzielny,
 • dobrze organizuje pracę własną, potrafi zarządzać czasem oraz pracować w zespole.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przygotowywanie pism, raportów, zestawień na potrzeby Zarządu Zlewni,
 • obsługę administracyjno – gospodarczą w zakresie potrzeb transportowych zaopatrzenia materiałowego i sprzętowego,
 • udział w przygotowywaniu planu finansowego oraz planu zamówień publicznych,
 • uczestnictwo w inwentaryzacji majątku PGW WP,
 • przygotowywanie list obecności oraz ewidencja i kontrola czasu pracy pracowników.