SPECJALISTA W WYDZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

2 etaty w tym jeden na zastępstwo

Miejsce pracy: GLIWICE

Termin składania CV: 15 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: geologia, hydrogeologia, hydrologia, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska,
 • posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole oraz pod presją czasu.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań w sprawach zgód wodnoprawnych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie legalizacji urządzeń wodnych,
 • wykonywanie przeglądów wydanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód oraz na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
 • uczestniczenie w rozprawach administracyjnych, oględzinach terenu, wizjach terenowych dotyczących wydawanych pozwoleń wodnoprawnych,
 • prowadzenie spraw kancelaryjnych wydziału, w tym przygotowywanie raportów i sprawozdań,
 • archiwizację dokumentacji prowadzonych spraw.