MŁODSZY SPECJALISTA W NADZORZE
WODNYM W ŚWIDNICY

 

Miejsce pracy: Świdnica

Termin składania CV: 21 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo wodne, gospodarka wodna, hydrologia,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B,
 • jest dyspozycyjny i odpowiedzialny,
 • jest gotowy do podnoszenia kwalifikacji.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność tworzenia pism urzędowych, czytania map, kosztorysowania robót.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK),
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie zaświadczeń w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • opiniowanie wniosków w sprawie przekroczenia cieków lub kolizji inwestycji lub sieci uzbrojenia terenu z urządzeniami i obiektami wodnymi,
 • nadzór nad utrzymaniem wód oraz eksploatacją urządzeń wodnych,
 • kosztorysowanie i wycena prac utrzymaniowych urządzeń wodnych,
 • udział w przeglądach urządzeń wodnych w terenie,
 • ocena strat i szacowanie szkód powodziowych w terenie,
 • współdziałanie z gminami i powiatowymi zespołami reagowania kryzysowego, Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • przyjmowanie skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenie ich rejestru.