EKSPERT DS. KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 14 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, ekonomia lub prawo,
 • posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach związanych z audytem lub kontrolą,
 • wykazuje znajomość przepisów i ustaw, w tym: Ustawa o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, 
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest gotowy do częstych wyjazdów służbowych, 
 • posiada czynne prawo jazdy kat.B.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo wodne,
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej,
 • optymalizowanie procesów kontrolnych oraz projektowanie działań w odpowiedzi na pojawiające sie ryzyka, 
 • identyfikowanie obszarów do poprawy i rekomendowanie stosownych działań,
 • wdrażanie obowiązujących procedur i wytycznych, 
 • wykonywanie analiz, raportowanie oraz opracowywanie i monitorowanie informacji.