SPECJALISTA DS. ELEKTORNICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59 A

Termin składania CV: 14 października 2022 r.

 

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe
  w obszarze księgowości, 
 • zna przepisy ustaw: o rachunkowości, 
  o podatku od towarów i usług,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu
  MS Office, w szczególności MS Excel,
 • potrafi planować, organizować pracę i skutecznie realizować wyznaczone cele,
 • jest osobą sumienną, dokładną i rzetelną,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować
  w zespole.

 DODATKOWO DOCENIMY:

 • wiedzę z obszarów: informatycznego oraz zarządzania projektami, 
 • praktyczną wiedzę w zakresie wdrażania systemów elektronicznego obiegu dokumentacji księgowej. 

 OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE     ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • koordynowanie działań z zakresu merytorycznego, związanych z wdrożeniem
  i funkcjonowaniem elektronicznego obiegu dowodów księgowych, 
 • wspódziałanie z koordynatorem projektu,  współpracownikami z jednostek organizacyjnych oraz dostawcą oprogramowania, gwarantujacą sprawne wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu, 
 • prowadzenie szkoleń z zakresu dzialania programu, 
 • opracowywanie projektów zmian w procesie oraz funkcjonowaniu oprogramowania, 
 • inicjowanie zmian w zasadach i procedurach wewnętrznych obowiązujących w PGW Wody Polskie.