RZEMIEŚLNIK
W ZESPOLE DS. WSPARCIA
TECHNICZNEGO

 

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 11 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada minimum wykształcenie zawodowe,
 • ma minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • zna podstawy mechaniki,
 • potrafi obsługiwać urządzenia mechaniczne
  i elektryczne oraz wykonywać czynności związane z naprawą maszyn i urządzeń,
 • potrafi pływać,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować
  w zespole.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • uprawnienia do obsługi pilarek i kos,
 • prawo jazdy kat. B.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • udział w pracach konserwacyjnych i przeglądowych sprzętu i urządzeń mechanicznych,
 • dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia,
 • utrzymywanie powierzonych narzędzi i sprzętu w ciągłej gotowości eksploatacyjnej,
 • wykonywanie czynności związanych
  z demontażem i montażem urządzeń również na obiektach hydrotechnicznych,
 • wykonywanie prac załadunkowych
  i rozładunkowych związanych z przewozem materiałów, sprzętu i urządzeń,
 • udział w akcjach przeciwpowodziowych
  i przeciwlodowych.