SPECJALISTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

 

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 28 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie min. średnie,
 • posiada minimum roczne doświadczenie w pracy zawodowej,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • administrowanie pokojami gościnnymi zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezesa Wód Polskich,
 • planowanie i nadzorowanie prawidłowego wyposażenia w administrowanych pokojach gościnnych,
 • sporządzanie planów remontów powierzonych pokoi gościnnych,
 • opracowywanie projektów planów zamówień publicznych dotyczących prawidłowego wyposażenia i remontów administrowanych pokoi gościnnych,
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i zaopatrywaniem w niezbędny sprzęt, urządzenia, materiały, części eksploatacyjne oraz spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pokoi gościnnych.