OPERATOR STOPNIA WODNEGO W ZESPOLE DS. OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO NA STOPNIU WODNYM RATOWICE

 

Miejsce pracy: Ratowice

Termin składania CV: 11 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada minimum wykształcenie zawodowe,
 • potrafi obsługiwać urządzenia mechaniczne i elektryczne,
 • posługuje się narzędziami pakietu MS Office na poziomie podstawowym,
 • potrafi pływać,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • uprawnienia do obsługi pilarek i kos,
 • uprawnienia stermotorzysty.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • dozór i utrzymanie wszystkich urządzeń stopnia wodnego zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • utrzymywanie prawidłowych stanów wód,
 • obsługa urządzeń napędowych i sterowniczych budowli hydrotechnicznych,
 • śluzowanie obiektów pływających zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • wykonywanie prac i czynności w celu utrzymania we właściwym stanie technicznym i porządkowym obiektu,
 • utrzymanie porządku na stopniu wodnym,
 • dbanie o powierzony sprzęt i majątek.