MŁODSZY SPECJALISTA

W NADZORZE WODNYM

 

Miejsce pracy: Leszno

Termin składania CV: 9 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska lub pokrewne,
 • zna przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • posiada prawo jazdy kat. B.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • monitorowanie sytuacji na ciekach oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych,
 • współpracę z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta ( BOK),
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie zaświadczeń w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • wydawanie decyzji o sprzeciwie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
 • opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
 • dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
 • nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych.