OPERATOR STOPNIA WODNEGO W ZESPOLE DS. OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO NA STOPNIU WODNYM BRZEG DOLNY

 

Miejsce pracy: Brzeg Dolny

Termin składania CV: 28 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

  • posiada minimum wykształcenie techniczne,
  • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
  • potrafi pływać,
  • łatwo nawiązuje kontakty i dobrze pracuje w grupie.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

  • śluzowanie obiektów pływających zgodnie z instrukcją eksploatacji stopni wodnych, przepisami żeglugowymi i bhp,
  • konserwację urządzeń hydrotechnicznych,
  • utrzymywanie terenów zielonych w należytym stanie,
  • dbanie o estetykę budynków i pomieszczeń Stopnia Wodnego.