1.  

 

SPECJALISTA DS. BUDOWLANYCH

W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT

 

Miejsce pracy: Opole

Termin składania CV: 31 grudnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku: budownictwo, hydrotechnika,
 • posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, 
 • posiada umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
 • sprawnie posługuje się  narzędziami pakietu MS Office,
 • dobrze organizuje własną pracę,
 • posiada umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.


 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • współudział w przygotowaniu wniosków o uzyskanie pozwoleń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
 • współudział w przygotowaniu materiałów oraz dokumentacji przetargowej do postępowań przetargowych w zakresie merytorycznym,
 • współudział w przygotowaniu materiałów do wniosku, o dofinansowanie oraz wszystkich dokumentów towarzyszących,
 • analizę rozwiązań technicznych w dokumentacjach projektowych oraz zgłaszanie uwag  i zastrzeżeń,
 • koordynowanie i kontrolę działań inżyniera projektu oraz obsługi geodezyjnej inwestycji oraz dokonywanie wpisów do dziennika nadzoru inwestorskiego,
 • ocenę działalności wykonawcy oraz nadzór inwestycyjny realizowany przez inżyniera projektu na budowie,  
 • raportowanie o nieprawidłowościach stwierdzonych na budowie,
 • ustalanie potrzeb dotyczących pomiarów realizacyjnych, kontrolnych oraz inwentaryzacyjnych wykonywanych przez obsługę geodezyjną.