1.  

 

 SPECJALISTA W ZESPOLE TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

 

Miejsce pracy: Gliwice

Termin składania CV: 31 grudnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie średnie lub wyższe: telekomunikacja, informatyka,
 • posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pokrewnym,
 • posiada znajomość instalacji sieci teleinformatycznych,
 • posiada umiejętność wykonywania diagnostyki systemów łączności,
 • posiada umiejętność konfiguracji sieci komputerowych
 • dobrze organizuje własną pracę, posiada umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu,
 • posiada prawo jazdy Kat. B.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • instalowanie systemów łączności,
 • konfigurację centrali analogowych,
 • bieżącą analizę potrzeb w zakresie łączności, dokonywania zmian taryf, planów taryfowych i numerów telefonicznych,
 • prowadzenie postępowań przetargowych,
 • kontrolę, konserwację, naprawy i konfigurację urządzeń telekomunikacyjnych,
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłową eksploatacją sprzętu telekomunikacyjnego oraz nad dokonywaniem jego napraw i konserwacji,
 • obsługę helpdesk.