1.  

 

 SPECJALISTA W WYDZIALE KONTROLINGU

 

Miejsce pracy: Gliwice

Termin składania CV: 31 grudnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ekonomia, rachunkowość, finanse,
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze kontrolingu,
 • zna przepisy ustaw: Ustawa o rachunkowości, o finansach publicznych, Prawo wodne,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • dobrze organizuje własną pracę,
 • posiada umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • kontrolę, weryfikację oraz uzgadnianie informacji finansowo – księgowych,
 • przygotowanie niezbędnych analiz i raportów,
 • prowadzenie analizy przychodów i kosztów wg miejsc powstawania,
 • sporządzanie wymaganych analiz i sprawozdań,
 • rozliczanie projeków współfinansowanych ze środków UE lub innych inwestycji,
 • przygotowywanie  budżetu zadaniowego i danych do sprawozdań.