1.  

 

 SPECJALISTA

W WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Miejsce pracy: Gliwice

Termin składania CV: 31 grudnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych,
 • zna przepisy ustaw:  Prawo zamówień publicznych oraz przepisy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
 • sprawnie posługuje się  narzędziami pakietu MS Office
 • dobrze organizuje własną pracę,
 • posiada umiejętność kierowania pracą w zespole oraz pracy pod presją czasu.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane, usługi oraz dostawy zgodnie z ustawą PZP oraz wewnętrznym regulaminem,
 • sporządzanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
 • zamieszczenie dokumentacji postępowań przetargowych na platformie zakupowej Zamawiającego,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji zamówień publicznych,
 • archiwizowanie dokumentacji.