URL

URL

URL

 

 

 

SPECJALISTA
 W WYDZIALE KOORDYNACJI
INWESTYCJI

 

Miejsce pracy: BYDGOSZCZ

Termin składania CV: 15 grudnia 2021 r.

 

        CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub ekonomiczne,
 • posiada minimum rok doświadczenia w administracji publicznej,
 • zna przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest skrupulatny, komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole.

        DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość programów do kosztorysowania:GIS oraz CAD,
 • znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych,
 • przygotowanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych,
 • monitorowanie i raportowanie zadań realizowanych przez Zarządy Zlewni,
 • udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych w zakresie rzeczowym, finansowym i zamówień publicznych,
 • przygotowanie pism, wniosków, dokumentów obejmujących działania Wydziału,
 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w tym uzyskania wymaganych prawem decyzji, zgód uzgodnień,
 • udział w przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji realizowanych przy partycypacji środków UE, NFOSiGW,
 • udział w procesach inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.