MŁODSZY SPECJALISTA
              W NADZORZE WODNYM
               (umowa na zastępstwo)

                   Miejsce pracy: ZŁOTÓW

      Termin składania CV: do 10 grudnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe o specjalności: inżynieria środowiska, budownictwo wodne, melioracje wodne, gospodarka wodna ochrona środowiska lub inne pokrewne kierunki,
 • potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada umiejętność tworzenia pism, dokumentów,
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, samodzielny,
 • dobrze organizuje własną pracę, posiada umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa wynikających z ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie środowiska,
 • prawo jazdy kat. B.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK),
 • prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości Nadzoru Wodnego,
 • przekazywanie korespondencji do właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich,
 • przyjmowanie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • udzielenie informacji zainteresowanym inwestorom w zakresie uzyskiwania zgód wodnoprawnych,
 • opiniowanie w zakresie melioracji wodnych,
 • współdziałanie w przygotowaniu planu w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • współpracowanie w prowadzeniu akcji powodziowej i szkód powodziowych,
 • administrowanie obiektami Nadzoru Wodnego w Złotowie.