1.  

 

SPECJALISTA DS BHP

 

Miejsce pracy: Gliwice

Termin składania CV: 30.11.2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe w ww.  zakresie,
 • posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w ww. obszarze,
 • zna Kodeks pracy, Rozporządzenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dobrze organizuje własną pracę, posiada umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu,
 • posiada prawo jazdy kat. B.

DODATKOWO DOCENIMY

 • posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikające z ustawy o ochronie p.poż..

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • przeprowadzanie przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów zasad bezpiecznej pracy,
 • przeprowadzenie szkoleń wstępnych,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowych,
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego,
 • współpracę z jednostkami kontroli,
 • realizację innych zadań wymienionych w rozporządzeniu w sprawie służby BHP.