MŁODSZY SPECJALISTA
W WYDZIALE KONTROLI GOSPODAROWANIA WODAMI

 

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV:  19 grudnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: gospodarka wodna, ochrona środowiska lub pokrewnych,
 • zna ustawy: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geologiczne i górnicze,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • cechuje się sumiennością i dokładnością,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • posiada prawo jazdy kat. B.

 

 DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • umiejętność pracy w oprogramowaniu GIS (ArcGIS lub QGIS),
 • umiejętność pisania i redagowania pism,
 • umiejętności analityczne.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:      

 • rozpatrywanie wniosków o kontrolę,
 • przeprowadzanie kontroli gospodarowania wodami w terenie,
 • współpracę z właściwymi jednostkami i instytucjami w zakresie pozyskiwania danych.