SPECJALISTA W WYDZIALE ENERGETYKI

 

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 5 sierpnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku: budownictwo wodne, inżynieria środowiska, gospodarka wodna,
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • posiada wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii,
 • ma czynne prawo jazdy kat B,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, O odnawialnych źródłach energii, Prawo Budowlane,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi pracować w zespole,
 • jest odporny na stres, i potrafi pracować pod presją czasu.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pisania i redagowania pism urzędowych.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw dotyczących hydroenergetycznego wykorzystania rzek oraz planowanie własnych inwestycji
  w zakresie energetyki wodnej,
 • prowadzenie spraw związanych z rozwojem energetyki odnawialnej,
 • przygotowywanie wymaganych przepisami sprawozdań dla Wód Polskich, Urzędu Regulacji Energetyki oraz GUS dotyczących gospodarki energetycznej.
 • współpracę w zakresie pracy, remontów oraz przeglądów elektrowni wodnych w administracji regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
 • współpracę w zakresie zawieranych umów dotyczących obiektów hydrotechnicznych wykorzystywanych na potrzeby energetyki wodnej przez podmioty zewnętrzne.