KIEROWNIK ZBIORNIKA WODNEGO 

 

Miejsce pracy: Dobromierz

Termin składania CV: 11 grudzień 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe techniczne, preferowane na kierunkach: budownictwo wodno-lądowe, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna,
 • ma minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w hydrotechnice oraz min. 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
 • posiada wiedzę z zakresu hydrologii oraz umiejętność analizowania sytuacji hydrologicznej w oparciu o prognozy,
 • potrafi koordynować i zarządzać pracą zespołu,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • ma prawo jazdy kat. B.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • gospodarowanie wodą i utrzymanie obiektu hydrotechnicznego zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą, utrzymania i eksploatacji oraz innymi wymogami technicznymi,
 • nadzór nad zbiornikami wodnymi: Dobromierz, Komorów, Witoszów I i II,
 • eksploatację elektrowni wodnych,
 • kontrolę stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych,
 • zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz sytuacji nadzwyczajnych do Dyrektora Zarządu Zlewni,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych znajdujących się na gruntach administrowanych przez kierownictwo zbiornika,
 • nadzór nad pracownikami obsługi obiektów, operatorami zbiorników i konserwatorami pomieszczeń budynków,
 • prowadzenie szkoleń stanowiskowych BHP, nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP,
 • ustalenie harmonogramów robót podległych pracowników oraz nadzorowanie i rozliczanie realizacji zadań (ilościowe i jakościowe) na podstawie harmonogramu,
 • kontrolę i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonych narzędzi i sprzętu oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 • prowadzenie raportów pracy sprzętu, rozliczanie zużytego paliwa, części zamiennych itp.,
 • prowadzenie kontroli czasu pracy podległych pracowników.