SPECJALISTA
 WYDZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

 

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 11 grudnia 2022 r.

 

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach inżynieria środowiska, gospodarka wodna, ochrona środowiska, hydrogeologia, hydrologia,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • dobrze organizuje pracę własną,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • jest dokładny i skrupulatny
 • potrafi skutecznie realizować powierzone zadania.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I instancji w sprawach pozwoleń wodnoprawnych i innych decyzji,
 • przygotowywanie pism i projektów decyzji,
 • przygotowywanie projektów pism przekazujących odwołania do organu II instancji.