Internetowy serwis kąpieliskowy jest systemem informacyjnym prezentującym na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz przedstawiającym aktualne informacje o jakosci wody w kąpieliskach i infrastrukturze kąpielisk. Na portalu znajdują się również informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z nadmiernym zakwitem sinic.

Serwis kąpieliskowy jest na bieżąco aktualizowany w terminie od 1 czerwca do 30 września na podstawie danych raportowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organizatorów kąpielisk.

Więcej informacji na stronie: https://sk.gis.gov.pl/