Za sprawą podpisanego 29 sierpnia br. porozumienia, wypracowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z Miastem Opole proces inwestycyjny przebudowy polderu Żelazna, rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Ta inwestycja przeciwpowodziowa, początkowo zaplanowana do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu (służby Marszałka Województwa Opolskiego) napotkała na swojej drodze liczne trudności. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach już na początku 2018 r (z chwilą rozpoczęcia działalności) zgłosił pełną gotowość do przejęcia dokumentacji z rąk jej dotychczasowego inwestora. W pierwszej kolejności Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wpływał na opóźnienie przekazania Wodom Polskim dokumentów, dotyczących realizacji inwestycji. Kolejne trudności pojawiły się w związku z zawarciem porozumienia z Miastem Opole, w ramach przekazania gliwickim Wodom Polskim środków tzw. wkładu własnego (dotacji celowej).

Dla inwestora – gliwickich Wód Polskich powyższe okoliczności wskazywały jednoznacznie na demontaż finansowy przedsięwzięcia co w konsekwencji mogło uniemożliwić zawarcie wszelkich  umów, niezbędnych dla realizacji inwestycji.

- Zważając na różne scenariusze dla tego przedsięwzięcia, niezależne od PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach zabiegał o ewentualną możliwość zabezpieczenia finansowania z innych źródeł. Realizując ten krok uwzględniliśmy fakt, że koszt inwestycji po koniecznej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wzrósł o ok. 70% z kwoty ponad 111mln zł do kwoty ok. 158 mln. zł. Dlatego dzisiejsze sygnowanie tego ważnego dokumentu pozwoli nam rozpocząć proces inwestycyjny jeszcze w tym roku – zaznaczył Łukasz Lange, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, podkreślając jednocześnie priorytet Wód Polskich – bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Opolszczyzny.

Orędownikiem porozumienia i przebudowy polderu Żelazna jest Wojewoda Opolski, Adrian Czubak, który wraz ze swoimi służbami zabiega od samego początku o pomyślność przedsięwzięcia i bezzwłoczne dopełnienie procedur w celu realizacji inwestycji.

Polder Żelazna jest obiektem istniejącym, wybudowanym przed rokiem 1939. Wymaga przeprojektowania i przebudowy, aby zapewnić ochronę przed powodziami od strony rzeki Odry. Zabezpieczy teren specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, obszary zamieszkałe przy ul. Partyzanckiej oraz teren obwodnicy północnej miasta Opola. Polder zminimalizuje ryzyko powodzi w obszarze miejscowości Sławice, Żelazna, Niewodniki oraz Narok, a także dla Elektrowni Opole wraz z obszarami położonymi poniżej. Przebudowa polderu zwiększy jego powierzchnię około dwukrotnie z obecnych 200 ha do 400 ha, natomiast pojemność przeszło pięciokrotnie, która wyniesie wówczas ok. 10 mln m3 zaś długość obwałowań polderu wyniesie ponad 15 km. Inwestycja pozwoli na niemożliwe w tej chwili kontrolowanie sterowania przepływem w sytuacji wezbrania.

Obecnie straty i szkody finansowe, spowodowane przez ewentualne zalanie szacowne są na kwotę ok. 800 mln zł w odniesieniu do samej tylko strefy ekonomicznej miasta Opola. Oznacza to, że koszt inwestycji zwraca się aż kilkakrotnie przy pierwszej powodzi.

Zespół Komunikacji Społecznej
Wody Polskie, RZGW w Gliwicach