Dzięki panującej od kilkunastu dni korzystnej aurze większość odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej w rejonie Wrocławia została już otwarta. Zamknięte pozostają jedynie fragmenty Wrocławskiego Węzła Wodnego o znaczeniu lokalnym, których pokonywanie nie jest możliwe ze względu na trwające prace remontowe oraz odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego.

Otwarcie dla żeglugi zamkniętych odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej przebiegało systematycznie w miarę ustępowania zalodzeń w kanałach śluzowych i śluzach. W międzyczasie służby PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej pracowały nad przygotowaniem szlaków żeglownych do nawigacji. Terminy otwierania kolejnych fragmentów Odry wraz z głębokościami tranzytowymi były podawane w osobnych komunikatach, które na bieżąco można sprawdzać w zakładkach Komunikaty nawigacyjne lub Sytuacja na rzekach.


I tak w ostatnim czasie otwarto między innymi odcinek ODW od Ujścia Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława, fragment ODW od śluzy w Oławie do śluzy Różanka oraz część ODW od śluzy w Rędzinie do śluzy w Brzegu Dolnym. Zamknięte z powodu trwających prac modernizacyjnych pozostają śluza Opatowice oraz odcinek w rejonie remontowanego nabrzeża ulicy Michalczyka (od śluzy mieszczańskiej do stoczni Malbo). W związku z sezonem zimowym nadal pozostaje jeszcze zamknięty odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu - od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej. Wszystkie pozostałe odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej, na terenie administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu, są otwarte dla żeglugi. 

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu przestrzega jednak przed zmienna wiosenną pogodą. Ze względu na porę roku i możliwość gwałtownych zmian pogody wszyscy użytkownicy ODW proszeni są o uważne śledzenie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na Odrze i jej dopływach, w celu ewentualnej konieczności korekty swoich planów żeglugowych w przypadku pojawienia się niekorzystnych zjawisk np. wezbrań czy zlodzeń.


ENGLISH

Because of the good weather conditions, most sections of the Odrzańska Droga Wodna in the area of Wrocław are already open. However, the Opatowice sluice and the section near the Michalczyka Street (from the Mieszczańska lock to the Malbo shipyard) are closed due to renovation works. Also because of the winter season, the section of the Side Navigable Route in Wrocław is still closed - from the Szczytniki lock to the Miejska lock.

Because of the possibility of sudden weather changes, please check our navigation updates.

 

Jarosław Garbacz

Wydział Komunikacji Społecznej RZGW we Wrocławiu

OdrzanskaDrogaWodna4032019Infografika wyłączonych z użytkowania odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej w granicach Wrocławia