Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o przystąpieniu do 21-dniowych konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich. Zapraszamy do złożenia swoich uwag i wniosków do konsultowanych projektów dokumentów.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich.

Projekty dokumentów zostaną opublikowane również na stronie internetowej www.chronmorze.eu,

a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa (V piętro, pokój nr 5.5).

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r. włącznie:

  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres pocztowy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,

  • ustnie do protokołu w sekretariacie Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa (V piętro),

  • elektronicznie pod adresem https://chronmorze.eu/soos-konsultacje.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Aktualne informacje o projekcie i konsultacjach społecznych są dostępne na stronie www.chronmorze.eu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych znajduje się poniżej.